De rijbewijs regels

Als je begint met lessen heb je de keuze uit de lichte, middel of zware categorie motor.
Sindskort zijn de regels omtrent het motorrijbewijs ingrijpend veranderd (zie dit artikel )
Vanaf november heeft het CBR de nieuwe wetswijziging doorgevoerd en zijn er examens beschikbaar.


Vanaf 18 jaar: A1 lichte motor

vanaf 20 jaar: A2 middenklasse motor

Vanaf 21 jaar: A - code 80

vanaf 24 jaar: A zware motor


Code 80
Er is ook een mogelijkheid om al eerder in het bezit te komen van het zware motorrijbewijs (code 80).
Traject: Je mag al vanaf 21 jaar met de zware motor op praktijkexamen. Je krijgt dan code 80 op je rijbewijs.
Dit betekend dat je vanaf 21 jaar op de A2 en A1 mag rijden. Na 2 jaar of tot 24 jaar mag je zonder extra examen op de zware motor rijden.

A1

Categorie A1 (lichte motor)

Vanaf 18 jaar mag een leerling hiervoor examen doen. Hij moet dan een theorie en 2 praktijkexamens afleggen. Het praktijkexamen bestaat uit voertuigbeheersing en verkeersdeelneming.

Er mag wel al vanaf 17 jaar gelest worden op deze motor.Voertuigeisen:

  • Motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125cm3, een maximum vermogen van 11 kw en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
  • Motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een maximum vermogen van 11 kW en een vermogen/ gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
  • Gemotoriseerde driewielers met een maximum vermogen van 15 kW

A2

Categorie A2 (middelzware categorie)

Vanaf 20 jaar mag een leerling hiervoor examen doen. Hij moet dan een theorie en 2 praktijkexamens afleggen. Het praktijkexamen bestaat uit voertuigbeheersing en verkeersdeelneming.

Is de leerling al minimaal 2 jaar in het bezit van rijbewijs A1. Dan hoeft er alleen een examen verkeersdeelneming afgelegd te worden. Echter met extra aandacht voor voertuigbeheersing. De examinator kiest 2 van de volgende oefeningen welke tijdens je examenrit geëxamineerd worden: halve draai, lopend achteruit parkeren, stapvoets rijden, wegrijden uit parkeervak.


Voertuigeisen

  • Motorrijwielen met een maximum vermogen van 35 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW per kg, die niet zijn afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen.

A

Categorie A (zware categorie)

Code 80 NIEUW
Vanaf 21 jaar mag een leerling hiervoor praktijkexamen doen (code 80). Na het behalen van het rijbewijs mag je de 2 jaar alleen A1 & A2 rijden. Daarna vervalt de beperking en mag je zonder tussenexamens op de zware motorrijden.

Getrapt examen
Vanaf 22 jaar mag een leerling hiervoor praktijkexamen doen, mits hij minimaal 2 jaar in bezit is van rijbewijs A2.

De leerling moet dan 1 praktijk examen af leggen (verkeersdeelneming).Ook hier worden weer 2 bijzondere verrichtingen getoetst, en er is extra aandacht voor het zelfstandig rijden van een route.

Geen rijbewijs A2 rijbewijs?

Dan moet de leerling 24 jaar of ouder zijn voor de zware motor. De leerling moet dan een theorie en 2 praktijkexamens doen. (voertuigbeheersing en verkeersdeelneming).


Voertuigeisen

  • Motorrijwielen met onbeperkt vermogen en gemotoriseerde driewielers met een vermogen meer dan 15 Kw