Klachtenafhandeling

 • De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te 
  maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost
  kan de leerling de klacht voor leggen aan de Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd: Klimmerseind 28 Eijsden.
 • Klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de leerling hiervan
  binnen 7 dagen in kennis gesteld waarbij uitstel wordt toegelicht.
 • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door de rijschool
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden digitaal geregistreerd/opgeslagen en worden tenminste 1 jaar bewaard.
 • Een klacht kan ingediend worden bij de directie via mail: info@verkeersschoolcranenbroek.nl