Professioneel, vakkundig & betrouwbaar sinds 1961

Een gewoon praktijkexamen/TTT duurt 55 minuten. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Ga zitten tot je examinator je roept.Je rijinstructeur mag in de meeste gevallen meerijden en aanwezig zijn bij het eindgesprek met de examinator. Soms kan de instructeur niet meerijden omdat een tweede CBR-medewerker het examen bijwoont, bijvoorbeeld vanwege coaching van de examinator. Hierover word je dan vooraf aan je examen geïnformeerd

Tussen Tijdse Toets

Het verkeer stelt hoge eisen aan iedere deelnemer. De examennormen van het CBR zijn daar vanzelfsprekend op afgestemd. Om nog beter op het examen te komen kan iedere kandidaat een tussentijdse toets doen (niet verplicht). De TTT is een proefexamen welke zal worden afgenomen door een examinator van het CBR en zal verlopen als een echt praktijkexamen. Ook zal de instructeur ter begeleiding met de kandidaat meerijden. De examinator beoordeelt alle examenonderdelen volgens de officiële exameneisen en zal alle onderdelen waar nog aan gewerkt moet worden meegeven op een adviesformulier.

Omdat de TTT hetzelfde verloop heeft als het echte praktijkexamen, zijn veel kandidaten minder zenuwachtig tijdens het examen, omdat ze dan preices weten wat hij/zij kan verwachten. De toets is een goede mogelijkheid om alvast te wennen aan de examensituatie en het bergroot de kans om voor de eerste keer te slagen. Ook kan de kandidaat met de TTT vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen tijdens het eerste praktijkexamen. Zo kan de instructeur na de toets meer tijd besteden aan eventuele minpunten op het adviesformulier en ervoor zorgen at de kandidaat op examen niet voor verrassingen komt te staan.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen verloopt als volgt:

 • Je maakt eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt. Hij vraagt je naar het formulier 'Zelfreflectie'. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen.
 • Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook checkt hij of je bent geslaagd voor je theorie-examen.
 • Vervolgens doe je op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.
 • Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.
 • Hierna begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 - 15 minuten) rij je zelfstandig naar een bepaalde bestemming.
 • De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let onder andere op:
  • je beheersing van de auto
  • kijkgedrag
  • of je goed voorrang verleent
  • inhalen
  • in- en uitvoegen
  • rijden op kruispunten en rotondes
  • bijzondere verrichtingen

 • Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
 • Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent

De Tussen Tijdse Toets

Het praktijk examen

Het Faalangst examen